กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษแห่งใหม่ 2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษแห่งใหม่ 2561

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษแห่งใหม่  และร่วมงานเปิดบ้านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และ Thai PBS สถานีประชาชนสัญจร   ในการจัดงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้  สร้างภูมิคุ้มกันการถูกหลอกลวงและการถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหรือลดปัญหาข้อร้องเรียน  พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  

 


ข่าวอื่นๆ