กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ โดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ แก้วอรสาน หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย , นายวิวัฒน์ สุรินทรานนท์ หน.งานอำนวยการ นำทีมพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชาวไทย เนื่องในวันปิยมาหราช 23 ตุลาคม ในการนี้ มีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระธานในพิธี และมีส่วนราชการ /หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียง ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 

 


ข่าวอื่นๆ