กปภ.สาขามุกดาหารร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2561

กปภ.สาขามุกดาหารร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหารร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอำพล  สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร มอบหมายให้ นายสมชาติ  ขาวงาม หัวหน้างาน ๘ งานผลิตพร้อมพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ

 


ข่าวอื่นๆ