กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2561

กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2561

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 นายฉลวย  กาบบัวศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย  มอบหมายให้นายสว่าง  วรวสุวัส หัวหน้างานผลิต  และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) ณ บริเวณหน้าอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอำเภอละหานทราย เป็นประธานในพิธี.

 


ข่าวอื่นๆ