กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่มบรรจุ กิจกรรมดำนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ปี 2561

กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่มบรรจุ กิจกรรมดำนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ปี 2561

 นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้นางทิภาพร จันดาพันธ์ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน   120 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดำนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร “เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561” ณ บริเวณแปลงนาหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

 

 


ข่าวอื่นๆ