กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมงาน สภากาแฟเช้า จังหวัดศรีสะเกษ 2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมงาน สภากาแฟเช้า จังหวัดศรีสะเกษ 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ โดย นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการ และ นายพิชิต ถิ่นมุกดา หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าร่วมงาน "สภากาแฟเช้า" จังหวัดศรีสะเกษ ณ อาคารโรงจอดเครื่องจักร แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ โดยจะจัดในทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 โดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้

 


ข่าวอื่นๆ