กปภ.สาขารัตนบุรี ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

กปภ.สาขารัตนบุรี ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นายศุภกร รัตนคูหะ ผุ้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้องด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากถุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาสาขาให้เป็นไปตามเกณฑ์ สำหรับการเข้ารับประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) การพัฒนาด้านการให้บริการด้วยมาตรฐาน GECC เพื่อประชาชนได้รับการบริการภายใต้มาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


ข่าวอื่นๆ