กปภ.สาขาสุรินทร์ต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

กปภ.สาขาสุรินทร์ต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการกปภ.สาขาสุรินทร์ ได้มอบหมายให้นายวีรพล เขียวสะอาด หัวหน้างานผลิตพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จำนวน ๓๖ คน เข้าศึกษาดูงานโรงกรองน้ำ กปภ.สาขาสุรินทร์เกี่ยวกับการจัดการน้ำสะอาดและการบำบัดน้ำเสีย โดยมีวิทยากรจากกปภ.สาขาสุรินทร์บรรยายให้ความรู้ พร้อมนำดูงานระบบผลิต สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากเนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวเป็นเนื้อหาในรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ