กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4

กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4

   กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  โดยมีหัวข้อการสนทนา ดังนี้การสื่อสารนโยบายการบริหารงานผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่, สรุปผลการดำเนินงานงวด 11 เดือน (ต.ค.60 – ก.ค.61) , การจัดกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, การจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำดิบ,การเสนอโครงการ WSP & PM และงบภัยแล้ง / อุทกภัย ปี 2563 ( กรค.) , การส่งผลงานประกวดประปาดีเด่น ปี 2561 , การเร่งรัดผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ปี 2561, การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประจำปี 2561 , ข้อร้องเรียน , การจัดกิจกรรม Big Cleanning Day และเติมใจให้กัน   พร้อมนี้ได้สอบถามปัญหาการทำงานแต่ละสายงาน  เพื่อหาวิธีการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา  และได้มีการเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4/2561  ได้แก่ นายทานินธ์  ปิ่นนิวงศ์  ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้า 4  พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 นางมะลิ  มาดขาว  ตำแหน่ง  หัวหน้างานอำนวยการ

 


ข่าวอื่นๆ