กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เปิดบ้านอาชีวศึกษา จังหวัดยโสธร

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เปิดบ้านอาชีวศึกษา จังหวัดยโสธร

 นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  มอบหมายให้นางทิภาพร จันดาพันธ์ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ “เปิดบ้านอาชีวศึกษา”  โดยกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  ได้จัดโครงการพัฒนาแนวทางการแนะแนวเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ  ซึ่ง กปภ.สาขายโสธร ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำรับทราบข้อมูลข่าวสารของ กปภ.และประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA8 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

 


ข่าวอื่นๆ