กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big Cleanning Day ครั้งที่ 4

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรม Big Cleanning Day  ครั้งที่ 4

 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรม Big Cleanning Day  ครั้งที่ 4 ณ  แม่ข่ายหนองแสง   โดยร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดโดยรอบอาคารภายในและภายนอก   เป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานและลูกจ้างในสังกัด 

 


ข่าวอื่นๆ