กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561

กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561

 

 นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลศีขรภูมิ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรและดำเนินการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ให้กับพนักงานในสังกัด ณ กปภ.สาขาศีขรภูมิ 

 

 


ข่าวอื่นๆ