กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า morning talk ครั่งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า morning talk ครั่งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

กปภ.สาขาเลิงนกทา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดได้ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "morning talk ครั่งที่ 1/2562"  ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันในการดำเนินงาน  ของพนักงาน และผู้จัดการ ได้เน้นย้ำค่านิยม กปภ. "มุ่งเน้นคุณธรรม" กับพนักงาน ให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต  ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของกปภ.พร้อมนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้างานผลิตคนใหม่ นายจีระศักดิ์  ตระกูลวงศ์ เพื่อเป็นการต้อนรับและร่วมงานอย่างเป็นทางการ และมอบให้คนเก่า นายอิสระพงษ์ ศรีวสุทธิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผลิต กปภ.สาขายโสธร ด้วยความยินดียิ่ง

 

 


ข่าวอื่นๆ