กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 2

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค  ครั้งที่ 2

    กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค  ครั้งที่ 2/2561  ณ  บ้านสมอ  หมู่ 9  ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสรีสะเกษ  โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา  คุณภาพน้ำประปา  พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน(หนองอีปาด)บ้านสมอ

 

 


ข่าวอื่นๆ