กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 1 ปี 2562

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 1 ปี 2562

  นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน  ตุลาคม  2561 (ครั้งที่ 1/62)   โดยเป็นการสื่อสารผ่านผู้บริหารกับพนักงาน  ตามแนวทางที่ กปภ.กำหนด เช่น นโยบายการบริหารงานของผู้จัดการ ประจำปี 2562 ,เปิดวีดีทัศน์ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืน Week 1-3 และมาตรฐานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ด้านสุขภาพ  เป็นต้น  ณ  สำนักงาน กปภ.สาขายโสธร 

 


ข่าวอื่นๆ