กปภ.สาขานางรองสังกัด จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 10 ปี 2562

กปภ.สาขานางรองสังกัด จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 10 ปี 2562

นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการ กปภ.สาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning talk (ครั้งที่ 10/2561) เพื่อพูดคุยและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนา ปรับปรุงการทำงานให้มีระบบ และให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน แบ่งปันทักษะห่วยเหลือเพื่อส่วนรวม ปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร

 


ข่าวอื่นๆ