กปภ.สาขารัตนบุรีสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าMorning Talkประจำเดือน ตุลาคม 2561

กปภ.สาขารัตนบุรีสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าMorning Talkประจำเดือน ตุลาคม 2561

 นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีพร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในองค์กรผ่านผู้นำ เรื่องการเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พฤติกรรมตามค่านิยม ในการขับเคลื่อนองค์กร และสัมฤทธิ์ผลในส่วนต่าง ๆ  

 


ข่าวอื่นๆ