กปภ.ข.8 จัดประชุมแนวทางการจัดสรรอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานในสังกัด

กปภ.ข.8 จัดประชุมแนวทางการจัดสรรอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานในสังกัด

          เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 นายพงศกร ปุญญวัศพล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8  ร่วมด้วย  คณะกรรมการจากกองกิจการสัมพันธ์ กปภ.สำนักงานใหญ่ รวมถึง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับเขต จัดประชุมแนวทางการจัดสรรอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานในสังกัด ทั้งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดสรรอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกับการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ