ผอ.กปภ.ข8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาละหานทรายมอบนโยบายการทำงาน ปี งบประมาณ 2562

ผอ.กปภ.ข8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาละหานทรายมอบนโยบายการทำงาน ปี งบประมาณ 2562

  วันที่ 7 พย. 61 นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผอ.กปภ.ข8 พร้อม กรจ.8 ร่วมตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาละหานทราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยได้ประชุมร่วม ผจก.และพนักงาน พร้อมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานจาก ผู้ว่าการ กปภ. ในด้านต่างๆการรวมถึงการมองทิศทางเป้าหมายอนาคตของ กปภ. ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจตรงกันและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการ wsp , water is life, ศูนย์ราชการสะดวก (gecc) จากนั้น ได้ลงพื้นที่ หน่วยบริการบ้านกนวด,หน่วยบริการโนนดินแดง  และหน่วยบริการประคำ  เพื่อสำรวจพิจารณาแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกำลังผลิตและระบบจำหน่าย ให้เพียงพอรองรับแผนการตลาดขยายเพิ่มผู้ใช้น้ำ และการให้บริการที่ดี ตามนโยบาย รปก.3 และ กปภ.ต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ