กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ปี 2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน  ครั้งที่ 4 ปี 2561 

 

     กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน  ครั้งที่ 4 ปี 2561  โดยได้ออกให้บริการพื้นที่  ถ.ราษฎร์อุทิศ  และ ถ.ราษฎร์บูรณะ  ต.ดูน  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ   โดยเป็นการออกประชาสัมพันธ์การขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ผ่านเว็ปไซด์ กปภ. การชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางต่างๆ การรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำผ่าน Smart Phone พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาอย่างถูกวิธี  และ  ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา

 


ข่าวอื่นๆ