กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมสภากาแฟพบปะหัวหน้าส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2562

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมสภากาแฟพบปะหัวหน้าส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2562

 กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย  นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์  ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างานและ พนักงานในสังกัด  ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมสภากาแฟพบปะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ  ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีหัวส่วนราชการระดับจังหวัดศรีสะเกษและผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อพบปะปรึกษาหาแนวทางในการขับเคลื่อนบูรณาการการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมสภากาแฟเช้า ศรีสะเกษ จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะมีการหมุนเวียนหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการประสานความร่วมมือกันนอกรอบในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

 


ข่าวอื่นๆ