กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เดินทางมาตรวจเยี่ยม พบปะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบนโยบาย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี ณหอประชุมอำเภอรัตนบุรี โดย นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายการบริหารงาน

 

 


ข่าวอื่นๆ