กปภ.สาขาศรีสะเกษพร้อมเข้าสู่โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is Life

กปภ.สาขาศรีสะเกษพร้อมเข้าสู่โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is Life

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์  งานควบคุมคุณภาพน้ำ กรค.ข.8  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สนง.สาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำในระบบผลิตและระบบจำหน่ายน้ำ จำนวน 6 จุด นำส่งห้องปฏิบัติการ Lab กรมอนามัยเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา  ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ในการขอต่ออายุใบรับรองพื้นที่น้ำประปาได้  และเตรียมพร้อมขอรับรองโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is Life ปีงบประมาณ 2562 โดยกรมอนามัยต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ