กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการควบคุมลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือน ตุลาคม 2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการควบคุมลดน้ำสูญเสีย  ประจำเดือน  ตุลาคม  2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย นายไพศาล แก้วคูณ  ผู้ช่วยผู้จัดการพร้อมทีมงานบริการฯ  ได้ออกหาท่อแตกรั่ว พื้นที่ DMA 4 และ 5 ตามแผนปฏิบัติการควบคุมลดน้ำสูญเสีย  ประจำเดือน  ตุลาคม  2561  เพื่อดำเนินการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่โดยการซ่อมท่อที่แตกรั่ว ซึ่งจะเพิ่มแรงดันน้ำ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจ่ายน้ำเสริมภาพลักษ์ที่ดีในการบริการประชาชนอีกด้วย

 

 


ข่าวอื่นๆ