กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ครั้งที่ 1ปี2562

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ครั้งที่ 1ปี2562

   เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วย นายสุพจน์ เข็มเพชร หัวหน้างานผลิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว 1/2561 เพื่อร่วมหารือการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูกาลส่งน้ำฤดูแล้งปี 2562 และเพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ในด้านต่างๆ ดังนี้

- ด้านการส่งน้ำ

- ด้านการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมรส่วนร่วม

 


ข่าวอื่นๆ