กปภ.สาขายโสธรร่วมงานเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.

กปภ.สาขายโสธรร่วมงานเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  หรือ คปภ.

   นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมด้วยนางจีระนันท์  ขุขันธิน  หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมงานเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)  ซึ่งตั้งอยู่อาคารพาณิชย์  เลขที่  224/2  หมู่ 3   ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เวลา 08.00-11.00 น. โดยมีเลขาธิการ คปภ. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายนิกร  สุกใส  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร


ข่าวอื่นๆ