กปภ.ข.8 จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน กองระบบจำหน่าย และ กองแผนและวิชาการ

กปภ.ข.8 จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน กองระบบจำหน่าย และ กองแผนและวิชาการ

นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้อำนวยการ กปภ.ข.8 ร่วมด้วย นายพงศกร ปุญญวัศพล   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กปภ.ข.8พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง  หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ระหว่างกองระบบจำหน่าย และ กองแผนและวิชาการ  ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการในการทำงานมานำเสนอเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงนำสภาพปัญหาในการดำเนินงานในทุกด้านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรู้ พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 


ข่าวอื่นๆ