กปภ.สาขารัตนบุรี วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561

 กปภ.สาขารัตนบุรี วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561

        นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี และคณะ  ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  "วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดจังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2561  ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมถึง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย

 

 


ข่าวอื่นๆ