กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการผู้ใช้น้ำให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่หน่วยบริการบึงบูรพ์

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการผู้ใช้น้ำให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่หน่วยบริการบึงบูรพ์

นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์  ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้ งานจัดเก็บรายได้  ออกให้บริการผู้ใช้น้ำให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใช้น้ำลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น  PWA CRM.8  เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลเกี่ยวกับ การบริการของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ณ หน่วยบริการบึงบูรพ์ซึ่งได้รับการตอบรับแอพพลิเคชั่นนี้จากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดีพร้อมทั้งคำชมเชยว่า   “เป็นแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยเหลือเตือนกันลืมได้ดีมาก   ใช้งานง่ายและสะดวก”   พร้อมกันนี้ได้มอบของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อขอบคุณลูกค้าที่นำมือถือมาลงทะเบียนด้วยทุกราย

 


ข่าวอื่นๆ