กปภ.สาขายโสธรเข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรเพื่อนำเสนอแอพพลิเคชั่น PWA CRM

กปภ.สาขายโสธรเข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรเพื่อนำเสนอแอพพลิเคชั่น PWA CRM  

  นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมด้วยนางจีระนันท์  ขุขันธิน  หัวหน้างานอำนวยการ , นายปริชนินทร์  ชมาฤกษ์  รักษาการหัวหน้างานจัดเก็บรายได้  และพนักงานในสังกัด   ลงพื้นที่เข้าพบ วีระวัฒน์ภักตรนิกร   นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร  เพื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA CRM  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำรับทราบข้อมูลข่าวสารของ กปภ.  ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้น้ำ กับกปภ.สาขายโสธร   ณ  เทศบาลเมืองยโสธร  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองยโสธร  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 


ข่าวอื่นๆ