กปภ.สาขารัตนบุรี ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์สำนักงาน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาเพื่อพ่อเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 โดยได้ดำเนินการตัดและถางป่าที่เป็นวัชพืช บริเวณรอบ ๆ โรงกรองน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคแม่ข่ายรัตนบุรี เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและภูมิทัศน์ที่สวยงาม / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ