กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ นำโดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผจก.กปภ.สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day. โดยร่วมกันทำความสะอาด ทาสีฟุตบาท ตัดกิ่งไม้และหญ้ารอบบริเวณสำนักงาน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน ให้สะอาดร่มรื่นและปลอดภัย เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานภายในองค์กร อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

 


ข่าวอื่นๆ