กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมขบวนแห่ จัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2561

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมขบวนแห่ จัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2561

กปภ.สาขาสุรินทร์ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันนำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. แจกจ่ายให้แก่ ผู้ร่วมขบวนแห่  จัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561  เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกปภ. โดยบรรยากาศของขบวนแห่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก  กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทรฺ์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมกับท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มีช้างกว่า 160 เชือกร่วมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ เคลื่อนผ่านสำนักงานกปภ.สาขาสุรินทร์ ไปยังอนุาสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เพื่อทำพิธีเปิดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้างที่ยาวที่สุดในโลก

 


ข่าวอื่นๆ