กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการอุทุมพรและประชาสัมพันธ์ Application PWA CRM

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการอุทุมพรและประชาสัมพันธ์ Application PWA CRM 

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย  และประชาสัมพันธ์ Application PWA CRM  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับความสะดวกในด้านการบริการ อาทิเช่น แจ้งค่าน้ำประปา, แจ้งเตือน การชำระค่าน้ำประปา, แจ้งผลการชำระค่าน้ำประปา, แจ้งเตือนก่อนตัดมาตร (อ่านมาตรแล้ว 15 วัน) แจ้งเตือนการหักผ่านบัญชีธนาคาร (กรณีผู้ใช้น้ำหักผ่านธนาคาร) , แจ้งผลการหักผ่านธนาคาร (กรณี ผู้ใช้น้ำหักผ่านธนาคาร) , แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆเช่น ข่าวหยุดจ่ายน้ำ,ข่าวท่อแตก,ข่าวการซ่อมท่อ ฯลฯ , สามารถแจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนได้

 


ข่าวอื่นๆ