กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมหัวหน้างานอำนวยการ , หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด  ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.  จำนวน 120 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บ้านดู่ทุ่ง  ตำบลดู่ทุ่ง ในวันอาทิตย์ที่18 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดยโสธร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

 


ข่าวอื่นๆ