กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมในโครงการหมอชวนวิ่ง

กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมในโครงการหมอชวนวิ่ง

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดย นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายถาวร มือทอง หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงาน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. กิจกรรมในโครงการหมอชวนวิ่ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการจัดขึ้น ณ สนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 


ข่าวอื่นๆ