กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ปี 2562 ณหน่วยบริการบุณฑริก

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ปี 2562 ณหน่วยบริการบุณฑริก

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร  นำโดยนายไพนิช  นิพขันธ์  ผู้จัดการ  ร่วมด้วย หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการบุณฑริก ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยได้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบท่อภายในให้แก่ผู้ใช้น้ำ และได้แนะนำให้ผู้ใช้น้ำร่วมสมัครแอฟพลิเคชั่นของการประปาส่วนภูมิภาค

 


ข่าวอื่นๆ