กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมการทำนาเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม

กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมการทำนาเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ให้แก่โรงเรียนสตรีสิริเกศ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมการทำนาเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม และร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนต้นแบบ "สตรีสิริเกศ" ณ ไร่นาขุน - วัชระ อินทรสุขศรี (นา - อินทร) ชุมชนโนนเค็ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 


ข่าวอื่นๆ