กปภ.สาขายโสธรกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน พฤศจิกายน2561

กปภ.สาขายโสธรกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน  พฤศจิกายน2561  

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานจัดเก็บรายได้  เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ประจำเดือน  พฤศจิกายน2561  เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานต่างๆ   ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร  โดยมี    นายนิกร  สุกใส   ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   เป็นประธาน

 


ข่าวอื่นๆ