กปภ.สาขาศีขรภูมิกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

กปภ.สาขาศีขรภูมิกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวแรต ม.5 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด โดยให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์กปภ.ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาและรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

 


ข่าวอื่นๆ