กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA CRM ณ ศาลจังหวัดยโสธร

กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น  PWA CRM ณ ศาลจังหวัดยโสธร  

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ , หัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัด  ลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น  PWA CRM  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำรับทราบข้อมูลข่าวสารของ กปภ.  ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้น้ำ กับกปภ.สาขายโสธร   ณ  ศาลจังหวัดยโสธร  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

 


ข่าวอื่นๆ