กปภ.สาขาสังขะ สำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนแม่ข่ายสังขะ ในโซน DMA 3 และ DMA 4

กปภ.สาขาสังขะ สำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนแม่ข่ายสังขะ ในโซน DMA 3 และ DMA 4

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียพร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนที่แม่ข่ายสังขะ ในโซน DMA 3 และ DMA 4 เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ DMA แล้วปรากฏว่ามีการจ่ายน้ำมากกว่าปกติในทั้ง ๒ พื้นที่เพื่อเป็นการควบคุมและลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนการผลิตและจ่ายน้ำ จากการเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วดังกล่าวสามารถตรวจสอบพบจุดรั่วไหลซึ่งเป็นท่อเมนรองก่อนเข้ามาตรวัดน้ำรั่วแล้วไหลลงท่อระบายน้ำซึ่งมีผลกระทบทำให้น้ำบ้านผู้ใช้น้ำไหลอ่อน แล้วมีการจัดซ่อมจุดรั่วทันทีในวันต่อมาทำให้น้ำบ้านผู้ใช้น้ำไหลแรงเป็นปกติ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผู้ใช้น้ำได้เป็นอย่างดี"

 


ข่าวอื่นๆ