กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นช่วยเหลือเหตุไฟไหม้ตลาดสดเทศบาล 3

กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นช่วยเหลือเหตุไฟไหม้ตลาดสดเทศบาล 3 

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย นายไพศาล  แก้วคูณ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  นายถาวร  มือทอง  หัวหน้างานอำนวยการ  นายพัฒน์พงษ์  ชัยฑวังกูล  หัวหน้างานผลิต  นายพิชิต  ถิ่นมุกดา  หัวหน้างานบริการ  ได้เข้าตรวจสอบความเสียหายของท่อประปาและมาตรวัดน้ำเบื้องต้น  จากเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดสดเทศบาล 3  ถ.ราชการรถไฟ 2  ต.เมืองเหนือ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  พบว่าอาคารได้รับความเสียหาย จำนวน  15  คูหา  /ท่อบริการและชุดมิเตอร์  ชำรุด  9  คูหา  ซึ่งยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างทั่วถึง  เนื่องจากยังมีกลุ่มควันและกลิ่นไหม้รุนแรง  พร้อมนี้ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้มอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ไฟ

 


ข่าวอื่นๆ