กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมทำความสะอาดระบบผลิตส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมทำความสะอาดระบบผลิตส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาค โดยนายยรรยง  วงวษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิต ทำการล้างทำความสะอาดระบบผลิต เช่น ถังตกตะกอน ระบบกวนช้า ระบบกวนเร็ว และล้างทำความสะอาดทรายกรอง เพื่อให้การผลิตน้ำประปามีประสิทธิ์ภาพ มีคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแผนการล้างทำความสะอาดโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water safety Plan) และโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. Water is Life ซึ่งทั้งสองโครงการที่ กปภ.สาขาสังขะ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้ใช้น้ำที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เสริมสร้างสุขภาพที่ดีในชุมชนตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างยั่งยืนต่อไป"

 


ข่าวอื่นๆ