กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างลำเพิญ

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างลำเพิญ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 นำโดย นายศุภกร รัตนคูหะ ผจก. กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการ และจัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ณ วัดสว่างลำเพิญ บ้านลำเพิญ หมู่ 8 ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริการประชาชนในเชิงรุก โดยออกให้บริการประชาชนในพื้นที่  เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐ และข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

 

 


ข่าวอื่นๆ