กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ พร้อมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ปี 2562

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ พร้อมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ปี 2562

กปภ.สาขาบุรีรัมย์  นำโดย  นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ นางสาวพรรวินท์ ราษี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาบุรีรัมย์ลงพื้นที่ประสานผู้นำชุมชนออกรับค่าติดตั้งและคำร้องขอติดตั้งประปาในระหว่างวันที่ 20ธันวาคม 2561 เป็นครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่บ้านโกรกขี้หนู หมู่ 20 และ หมู่ 3 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยตั้งจุดบริการ ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 20 บ้านโกรกขี้หนู มีผู้มาชำระค่าติดตั้งเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ของ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จำนวน 47 ราย เป็นเงิน 199,210 บาท และยื่นคำร้องขอติดตั้งใหม่จำนวน40 ราย โดยวัตถุประสงค์ในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนบริเวณชายขอบให้มีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ซึ่งกปภ.สาขาบุรีรัมย์จะเร่งดำการติดตั้งและออกสำรวจต่อไป ทั้งนี้ยังได้ชี้แจงให้ความรู้เรื่องคุณภาพน้ำประปาแก่ประชาชนและได้อธิบายขั้นตอนการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือนให้ทราบเบื้องต้น และสอบถามสารพันปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีเพื่อเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์“ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและการให้บริการที่เป็นเลิศ”และค่านิยม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน

 

 


ข่าวอื่นๆ