กปภ.สาขายโสธร ดำเนินกิจกรรม Home Care โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่2 ปี 2562

กปภ.สาขายโสธร ดำเนินกิจกรรม Home Care โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่2 ปี 2562

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม " Home Care" โครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน ธันวาคม  2561 (ครั้งที่2/2562) ณ บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 9 และบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่องคำ โดยออกพบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นpwa8 crm , ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา , ให้ความรู้และคำแนะนำในเรื่องน้ำประปา, ระบายตะกอนในเส้นท่อ , ชี้แจงการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปา รวมถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปา  และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ และเป็นการขอบคุณที่ใช้บริการกับการประปาสาขายโสธร ด้วยดีเสมอมา

 


ข่าวอื่นๆ