กปภ.สาขาศรีสะเกษออกประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย  นายถาวร  มือทอง  หัวหน้างานอำนวยการ  พร้อมพนักงาน  ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปา  โดยไม่มีดอกเบี้ยนาน 3 งวด  กรณีติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ในระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนผู้มาขอใช้น้ำประปาใหม่ เริ่มตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2561 - 28  ธันวาคม  2561 

 


ข่าวอื่นๆ