ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาสังขะ ปี 2561

ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาสังขะ ปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดย  นายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกันต้อนรับท่าน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (ผอ.จีระศักดิ์  เงยวิจิตร) ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ  ติดตามสถานการณ์น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำให้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ติดตามโคงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) และโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. เพื่อตอบสนองนโยบายการประปาส่วนภูมิภาคและนโยบายของรัฐบาลในอนาคตข้างหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป"

 


ข่าวอื่นๆ