กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ณ วัดบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด โดยให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์กปภ.ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาและรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

 


ข่าวอื่นๆ